Labtesten

De grondstoffen die door de opdrachtgever worden aangeleverd of door Mondial Pack worden ingekocht zijn HACCP/GMP/ISO-gecertificeerd. Als extra zekerheidstelling worden de grondstoffen in  een extern laboratorium geanalyseerd op de aanwezigheid van riskante en ongewenste ingrediënten.

Tijdens en na het mengproces en het productieproces worden de mengsels en producten steekproefsgewijs getest in ons interne laboratorium. Deze labtesten vinden plaats onder toezicht van onze gecertificeerde apotheker.

Kwaliteit

&Keurmerken