Aanlevering

Mondial Pack garandeert haar opdrachtgevers hoge en betrouwbare productkwaliteit. Dit vereist zorgvuldige kwaliteitsbewaking van grondstoffen tot eindproduct. Wanneer de opdrachtgever de  grondstoffen bij ons aanlevert, zijn deze voorzien van de vereiste kwaliteitsgaranties en – documentatie.

Inkoop
Mondial Pack kan de grondstoffen ook voor de opdrachtgever inkopen. We zijn uitstekend vertrouwd met de internationale grondstoffenmarkt, weten aan welke eisen de grondstoffen moeten voldoen en kennen de verschillen in prijzen en kwaliteit. Mondial Pack beschikt over een database met dan  gecertificeerde grondstoffen.

Kwaliteit

&Keurmerken